Oferta Comerciala

– asistarea/ reprezentarea juridică şi acordarea de consultanții juridice in litigiile comerciale in care clientul este parte şi cuprinde: asistare/reprezentare juridică atât in fața instanțelor judecătoreşti cât şi in fața altor instituții de ordin public şi/sau privat; reprezentarea clientului in fața persoanelor fizice şi juridice; intocmirea de notificări, somații, adrese, cereri; procedura somației de plată şi a ordonanței de plată; procedura dreptului comun şi cereri cu valoare redusă; mediere, tranzacții incheiate inainte de introducerea cererii de chemare in judecată, in faza procesuală şi post procesuală; recuperare debite.
– reprezentarea clientului in faza de executare silită ȋn conformitate cu dispozițiile art.622-913 Cod proc.civ.
– acordarea de consultanță juridică la intocmirea/ redactarea contractelor comerciale.
– cereri de deschidere a procedurii insolvenței a debitorului.

Consultanta juridica de specialitate este necesara pentru orice afacere in contextul social-economic actual, aceasta aducand un plus la cifra de afaceri si reprezinta o piesa importanta care, adaugata la angrenajul deja creat, poate contribui semnificativ la dezvoltarea societatii comerciale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *