Etichetă: oferta comerciala

Oferta Comerciala

– asistarea/ reprezentarea juridică şi acordarea de consultanții juridice in litigiile comerciale in care clientul este parte şi cuprinde: asistare/reprezentare juridică atât in fața instanțelor judecătoreşti cât şi in fața altor instituții de ordin public şi/sau privat; reprezentarea clientului in fața persoanelor fizice şi juridice; intocmirea de notificări, somații, adrese, cereri; procedura somației de plată şi a ordonanței de plată; procedura dreptului comun şi cereri cu valoare redusă; mediere, tranzacții incheiate inainte de introducerea cererii de chemare in judecată, in faza procesuală şi post procesuală; recuperare debite.
– reprezentarea clientului in faza de executare silită ȋn conformitate cu dispozițiile art.622-913 Cod proc.civ.
– acordarea de consultanță juridică la intocmirea/ redactarea contractelor comerciale.
– cereri de deschidere a procedurii insolvenței a debitorului.

Consultanta juridica de specialitate este necesara pentru orice afacere in contextul social-economic actual, aceasta aducand un plus la cifra de afaceri si reprezinta o piesa importanta care, adaugata la angrenajul deja creat, poate contribui semnificativ la dezvoltarea societatii comerciale.