Avocat pro bono

avocat pro bono iasi

Cabinetul de avocat – Dragos Hamza aduce la cunoştința celor interesați faptul că oferă consultații juridice gratuit (pro bono) in fiecare zi de sambata intre orele 10:00-12:00 la sediul cabinetului de avocatură din Iaşi, strada Anastasie Panu nr. 27, bloc Moldova 3, parter.

Consultațiile juridice gratuite (Pro Bono) se adresează persoanelor care nu au venituri ori cu venituri reduse şi care sunt defavorizați ori le sunt ȋncălcate drepturile constituționale ȋn mod abuziv şi sunt supuse următoarelor condiții:

– este necesar o programare pentru consultații juridice gratuite (pro bono); programarea se face prin telefon la numărul 0744696544;

– este obligatoriu ca persoanele interesate să se prezinte la cabinetul de avocatură cu copii xerox, atestate conform cu originalul după toate actele/inscrisurile utile şi concludente pentru rezolvarea problemei juridice cu care se confruntă;

persoanele interesate nu trebuie să aibă semnat un contract de asistență juridică incheiat cu un alt avocat, ȋn legătură cu situația juridică pentru care solicită consultații juridice gratuite ( pro bono);

persoanele interesate trebuie să faca dovada veniturilor reduse, care nu permit plata unui onorariu de avocat;

-cabinetul de avocatură oferă consulațiile gratuite (avocat pro bono) ȋn limita timpului disponibil şi ȋşi rezervă dreptul de a refuza/amâna oferirea acestor consultații juridice gratuite (pro bono) fără nicio explicație/notificare/ȋnştiințare către persoanele interesate;

– oferirea de consultații juridice gratuite ( pro bono) se va realiza ȋn urma ȋncheierii unui contract de asistență juridică pro bono semnat ȋntre avocatul titular al cabinetului de avocat şi client, cu respectarea termenelor şi condițiilor stabilite prin contractul semnat.

Activitatea Pro bono se referă la asumarea unei activități fără recompensă financiară sau cu o compensație mai degrabă simbolică, realizată ȋn interesul public. Noțiunea de pro bono reprezintă pentru avocatul Dragoş Hamza o provocare şi totodată o oportunitate de a promova şi apăra drepturile, libertățile şi interesele legitime ale persoanelor defavorizate din cadrul comunității. In acest sens, avocatul va aloca ȋn mod voluntar şi cu titlu gratuit timpul necesar, cunoştințele juridice şi experiența acumulată ȋn vederea protejării cetățenilor şi organizațiilor non profit de abuzuri. Prin oferirea de servicii juridice prin programul pro bono contribuim la protejarea persoanelor vulnerabile şi la ȋmbunătățirea legislației şi a sistemului judiciar. In cazul ȋn care sunteți victima unor abuzuri din partea instituțiilor publice sau private vă rugăm să ne contactați la telefon 0744696544 sau pe email contact@avocat-hamza.ro şi, ȋn funcție de situație, vom prelua pro bono cazul dumneavoastră. Abuzurile pot fi de orice natură, având o paleta vastă şi pot fi comise ȋn următoarele domenii: dreptul civil, dreptul administrativ, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul penal, abuzul poliției sau al instituției publice etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *