Drept Comercial

 • Consultanta si asistenta juridica privind infiintarea de:

– Societati comerciale, Societati pe actiuni, Persoana fizica autorizata, Intreprindere individuala;

– Organizatii non profit ( asociatii, fundatii, federatii)

 • redactare de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaratii pe propria raspundere, decizii ale asociatului unic, hotarari ale adunarii
 • generale a asociatilor sau actionarilor, precum si oricea lteacte modificatoare ale actului constitutiv al unei societati;
 • stabilirea temporara a sediu social pentru societati comerciale la sediul profesional al avocatului;
 • proceduri de modificare a statutelor si a actelor constitutive;
 • schimbare denumire societate
 • rezervare si inregistrare emblema societate
 • cesiune de parti sociale si/sau actiuni
 • numiri, revocari si schimbari de administratori
 • numire, schimbare/modificare cenzori
 • majorare sau reducere de capital social
 • avizare si/sau autorizare a activitatilor desfasurate
 • infiintare /radiere puncte de lucru, precum si infiintare sucursale si filiale;
 • schimbarea obiectului principal de activitate si completari ale obiectului de activitate secundar;
 • suspendare a activitatii unei firme pe o perioada de maxim 3 ani;
 • indreptari erori materiale;
 • schimbarea formei juridice a unei societati;
 • obtinerea de certificate constatatoare si de informatii punctuale din Registrul Comertului;
 • fuziuni, radieri, dizolvari, lichidari;
 • consultanta si asistenta juridica referitoare la organizarea si functionarea societatilor comerciale si organizatiilor;