Fiscal – Taxe – Impozite

  • Consultanta fiscala generala, reprezentand redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementeaza:

– impozitarea societatilor comerciale;
– taxa pe valoarea adaugata;
– accizele;
– impozitul pe venitul nerezidentilor;
– impozitarea persoanelor fizice;
– impozite locale.

  • Consultanta fiscala, reprezentand redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea dispozitiilor Conventiilor de Evitare a Dublei impuneri;
  • Asistenta fiscala specializata in timpul controalelor efectuate de autoritatile fiscale, precum si reprezentarea in relatia cu autoritatile fiscale;
  • Asistenta si reprezentare in indeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control si a deciziilor de impunere si a oricaror acte emise de autoritatile publice din domeniul fiscal;
  • Asistenta si reprezentare in fata instantelor de fond, recurs si supreme, in litigiile privind problemele de natura fiscala.