Despagubiri accidente rutiere

Vă putem ajuta să obţineţi despăgubiri dacă aţi fost victima unui accident rutier sau dacă aţi pierdut pe cineva drag în urma unui accident rutier.

Conform Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România, despăgubirile se acordă pentru persoanele păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum și prin avarierea sau distrugerea de bunuri.

Pe lângă persoanele care au suferit vatămări corporale în urma accidentelor rutiere sunt îndreptăţite să primească despăgubiri şi aparţinătorii persoanei decedate în urma accidentului ruitier: copiii, fraţii/surorile, soţul/ soţia, bunicii, nepoţii, precum şi alte persoane care au avut relaţii apropiate cu victima.

Onorariul nostru poate fi perceput şi la finalul procesului după ce societatea de asiguare va achita în întregime despăgubirea.