Executari silite, recuperare debite, creante

  • consultanta juridica cu privire la modalitatile de recuperare a debitelor, analiza debitului, evaluarea sanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperarii, evaluarea costurilor de recuperare;
  • asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor in actiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor din domenii variate de drept ;
  • servicii de negociere si tranzactionare in procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clientilor in proceduri de conciliere directa;
  • redactarea tuturor inscrisurilor si actelor necesare procedurilor actiunilor in instanta, participarea la administrarea de expertize judiciare si extrajudiciare, necesare recuperarii debitului;
  • asistenta juridica si reprezentare la contestatii la executare, validare poprire si in orice actiune judiciara in legatura cu executarea silita;
  • asistenta juridica si reprezentare in procedura de insolventa, atat pentru creditori, cat si pentru debitori, intocmirea actelor necesare, declansarea procedurii de atragere a raspunderii pentru insolventa societatii, reprezentarea clientului in adunarea ori in comitetul creditorilor, prezentarea de opinii pertinente, precum si elaborarea unei strategii optime de recuperare a creantelor in cadrul acestei proceduri;
  • asistenta juridica si reprezentare in toate procedurile de executare silita, asistenta juridica in alegerea executorilor judecatoresti, reprezentarea in vederea efectuarii formalitatilor necesare in fata birourilor de executori judecatoresti, negocierea onorariilor, participarea alaturi de executor la desfasurarea procedurilor de executare silita mobiliara sau imobiliara;
  • desfasurarea de proiecte de recuperari a unui volum mare de debite.