Recurs plangere contraventionala

Curtea Constitutionala a admis prin decizia nr. 500 din 15 mai 2012 excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3 ind 1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor. Potrivit art. 118 alin (3 ind 1) din O.U.G.nr. 195/ 2002 Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitivă şi irevocabilă.

Consecinţa a declarării neconstituționale a textelor de lege descrise mai sus este faptul că hotărârile pronunţate începând cu 18 iulie 2012 în materia contravenţiilor vor putea fi atacate cu recurs. Serviciul rutier al poliției nu va mai putea opera suspendarea permisului în baza de date până la expirarea unui termen de 15 zile calculat de la comunicarea hotărârii.

Decizia Curtii Constitutionale este de bun augur ȋntrucat vine în sprijinul conducătorului auto şi ȋi dă posibilitatea la o cale de atac asupra legalităţii hotărârii judecătoreşti pronunţate în primă instanţa de judecătorie.

În aceste condiţii cu siguranţa vor creşte semnificativ numărul contestațiilor ȋmpotriva proceselor verbale contravenționale la regimul rutier. Trebuie să precizăm faptul că, dacă regulile de circulaţie sunt respectate de către conducătorii auto atunci ei nu vor fi sancţionaţi şi este mai bine sa fie aşa decât să fie sancţionaţi, să conteste procesul verbal şi eventual să câştige ȋn instanţă. “Ṣmecheria” nu este să câştigăm ȋn instanţă un proces “ ȋmpotriva miliţianului “ ci să respectăm regulile de circulaţie şi prin urmare să nu fim sancţionaţi. Dacă totuşi se ȋntâmplă să greşim asta e , se mai ȋntâmplă iar ȋn situaţia ȋn care procesul verbal nu corespunde realităţii, s-a aplicat o sancţiune mult prea aspră sau poliţistul face vreun abuz sigur că trebuie să contestăm ȋn instanţă.

Potrivit art. 31 alin (1) din O.G. 2 / 2001 Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Instanţa competentă este judecătoria ȋn raza căreia a fost săvârşită contravenţia iar hotărârea pronunţată poate fi atacată cu recurs.

Conducătorul auto căruia i s-a suspendat dreptul de a conduce poate solicita reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere ȋn temeiul dispozițiilor art. 221 din Regulamentul de aplicare a O.U.G 195/2002 ȋnsă trebuie ȋndeplinitite cumulativ, următoarele condiții: a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulație; b)a obţinut permis de conducere cu cel puţin 1 an înainte de săvârşirea faptei; c) în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, nu a beneficiat de o astfel de măsură; d) în ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară, nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.

Menţionăm că se poate solicita reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere chiar dacă am contestat ȋn instanţă procesul verbal şi am pierdut procesul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *