Autor: Dragos Hamza

Consultanta gdpr

CONSULTANTA GDPR

Cabinetul de avocatură oferă consultanță privind normele GDPR, astfel cum au fost stabilite prin Regulamentul (UE) 676/2016. Dispunem de resursele necesare implementării legislației privind protecția datelor cu caracter personal, aplicabile începând cu data de 25.05.2018.             Departamentul Protecția Datelor din cadrul firmei de avocatură, a fost înființat pentru a veni în sprijinul organizației dumneavoastră ( societate cu răspundere limitată, societate pe acțiuni, persoană fizică autorizată, cabinete individuale, profesii liberale, etc.) oferind asistență juridică permanentă pentru noua legislație europeană.

Pentru informații suplimentare privind oferta noastră pentru consultanta GDPR, ne puteți contacta la adresa de email contact@avocat-hamza.ro ori la telefon 0744696544.

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) 679/ 2016 ( G.D.P.R ) aplicabil începând cu 25.05.2018

Scurta descriere GDPR  

Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consilului stabilește normele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și normele privind libera circulație a datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal – orice informație privind o persoană fizică identificată ori identificabilă. Exemple: nume și prenume, gen, vârsta și data nașterii, starea civilă, cetățenie, limba maternă, starea de sănătate, adresă IP, adresă, CNP, cookies … .

Identificarea datelor personale

Trebuie să existe un registru cu date personale prin care se gestionează legătura dintre datele personale asociate cu procesele economice, atât pe plan intern, căt și cu terțe părți. Ca parte a acestui lucru, organizația dvs. va trebui să înceapă să verifice relevanța și raționamentul din spatele stocării și prelucrării datelor personale.

Iată câteva dintre informațiile pe care organizația dvs. va trebui să le cunoască cu privire la seturile de date cu caracter personal:

Ce date sunt colectate ?                                

De unde provin datele ?

De ce se colectează datele ?

Cum se procesează ?

Cine are acces ?

Cât timp sunt păstrate datele ?

Când și către cine se transferă datele ?

Prezentul Regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în întregime sau parțial prin orice mijloace.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.    

 

De unde începem ?  

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, conform art. 5 din Regulament:

  • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent ( „ legalitate, echitate și transparență „)
  • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime ( ” limitări legate de scop „)
  • adecvate, relevante și limitate ( ” reducerea la minimum a datelor „)
  • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate ( ” exactitate „)
  • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate ( ” limitări legate de stocare „)
  • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal ( ” integritate și confidențialitate „)

Întrucât operatorul de prelucrare a datelor personale este responsabil de respectarea principiilor și poate demonstra această respectare, aderarea la aceste principii încă din faza de proiectare a programului va contribui la demonstrarea respectării cerințelor GDPR.

Codul Penal    

Art. 249 Frauda informatică

Introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 362 Alterarea integrităţii datelor informatice

Fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 364 Transferul neautorizat de date informatice

Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani .

Regulamentul UE

Art. 82 Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a prezentului Regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la operator sau de la persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit.

Amenzi consistente

Până la 2% din cifra de afaceri/ 2 milioane de euro sau până la 4% din cifra de afaceri/ 20 milioane de euro.

Exemple de motive pentru care se ia amendă:

  • nerespectarea oricăreia dintre cele șase principii referitoare la prelucrarea datelor cu carcter personal;
  • nerespectarea legalității prelucrării pe baza uneia dintre condițiile descrise la Art. 6 din Regulamentul UE;
  • nu se poate demonstra că persoana vizată și-a dat consimțământul la prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau nu se poate demonstra valabilitatea consimțământului;
  • prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal ( de exemplu, date privind sănătatea), atunci când nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute la art. 9 din Regulament ( de exemplu, consimțământul expres al persoanei vizate )

 

Termen pentru implementare : 25.05.2018 .

avocat divort partaj

Divort

In situația ȋn care, relațiile dintre soți sunt grav şi iremediabil vătămate, făcând imposibilă conviețuirea firească ca soț şi soție, se ajunge inevitabil la desfacerea căsătoriei. Chiar dacă unul sau ambii soți ȋncearcă adesea, ȋn urma unor divergențe intervenite ȋn legătură cu rezolvarea problemelor ce le ridică o căsătorie şi implicit viața de familie, să aplaneze situațiile conflictuale ivite şi fac eforturi mari să păstreze căsătoria pe linia de plutire pentru a trăi o viață de familie normală şi fericită,uneori singura soluție rămasă este divorțul. Iată tot ce trebuie să ştiți despre cererea de divorț.

Continue reading „Divort”

avocat iasi, cabinet avocatura iasi

Prezumtia de nevinovatie

In contextul social actual, prezumtia de nevinovatie pare sa fi ramas o simpla notiune cu caracter abstract, o specie pe cale de disparitie. In ceea ce priveste actele de coruptie si nu numai, s-a creat o tendinta de a grabi actul de justitie, sub presiunea opiniei publice. Acest lucru are si aspecte pozitive si negative. Pe de o parte este bine, pentru ca are ca efect descurajarea actelor de coruptie. Pe de alta parte, prin afirmarea publica a deciziei de urmarire penala, se creaza impresia ca o persoana, odata intrata in atentia justitiei, este deja vinovata.

Continue reading „Prezumtia de nevinovatie”

Oferta Comerciala

– asistarea/ reprezentarea juridică şi acordarea de consultanții juridice in litigiile comerciale in care clientul este parte şi cuprinde: asistare/reprezentare juridică atât in fața instanțelor judecătoreşti cât şi in fața altor instituții de ordin public şi/sau privat; reprezentarea clientului in fața persoanelor fizice şi juridice; intocmirea de notificări, somații, adrese, cereri; procedura somației de plată şi a ordonanței de plată; procedura dreptului comun şi cereri cu valoare redusă; mediere, tranzacții incheiate inainte de introducerea cererii de chemare in judecată, in faza procesuală şi post procesuală; recuperare debite.
– reprezentarea clientului in faza de executare silită ȋn conformitate cu dispozițiile art.622-913 Cod proc.civ.
– acordarea de consultanță juridică la intocmirea/ redactarea contractelor comerciale.
– cereri de deschidere a procedurii insolvenței a debitorului.

Consultanta juridica de specialitate este necesara pentru orice afacere in contextul social-economic actual, aceasta aducand un plus la cifra de afaceri si reprezinta o piesa importanta care, adaugata la angrenajul deja creat, poate contribui semnificativ la dezvoltarea societatii comerciale.

Medierea

De la 1 februarie 2013,medierea partilor va fi obligatorie inainte de judecata iar sanctiunea neindeplinirii acestei proceduri de informare privind medierea este inadmisibilitatea cererii de chemare in judecata.

Ministrul Justitiei, Mona Pivniceru a declarat ca „medierea nu a fost introdusa ca obligatie”, precizand insa ca obligatia partilor de a merge la sedinta de informare inaintea procesului este introdusa de instantele de judecata. Sedinta de informare cu privire la mediere este gratuita si procesul verbal intocmit in urma informarii se va anexa cererii de chemare in judecata si nu presupune remunerarea mediatorului.

„Medierea nu a fost introdusa ca obligatie. Medierea va ramane o optiune a celui care va apela la ea, numai ca instantele au introdus obligatia partilor de a merge la sedinta de informare de mediere, ceea ce este cu totul alt lucru. Acum in schimb, vom analiza din nou legea medierii sa vedem daca toate cauzele, in special cele in materie penala, sunt susceptibile de a fi solutionate prin mediere. In rest, medierea ramane o optiune (…)” a spus Mona Pivniceru.

Cabinetul de avocatura Dragos Hamza colaboreaza cu mediatori profesionisti care au experienta in domeniul juridic de peste 10 ani. Pentru informatii suplimentare cu privire la mediatori ne puteti contacta la telefon 0744 69 65 44 sau pe adresa de emailavocat.hamza@yahoo.com. Va asiguram ca alaturi de partenerii nostrii vom gasi cea mai buna rezolvare pentru problemele dumneavoastra.

Recurs plangere contraventionala

Curtea Constitutionala a admis prin decizia nr. 500 din 15 mai 2012 excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3 ind 1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor. Potrivit art. 118 alin (3 ind 1) din O.U.G.nr. 195/ 2002 Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitivă şi irevocabilă.

Continue reading „Recurs plangere contraventionala”